Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van van Hand tot Voet. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van van Hand tot Voet. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door van Hand tot Voet met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. van Hand tot Voet behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel van Hand tot Voet alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is van Hand tot Voet niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van van Hand tot Voet, welke geen eigendom zijn van van Hand tot Voet, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van van Hand tot Voet. Hoewel van Hand tot Voet uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door van Hand tot Voet worden onderhouden wordt afgewezen.

Contact

Pedicure salon van Hand tot Voet
Daphne Adriaanse
Witte Paal 200
1742 LA  Schagen

Telefoon: 06 837 87 224
E-mail: contact@vanhandtotvoet.nl

Provoet: 317208
KvK: 72908521
Bank: NL16INGB0794419062

Openingstijden

Maandag 09:00 – 21:00
Dinsdag 09:00 – 21:00
Woensdag 08:00 – 18:00
Donderdag 08:00 – 18:00
Vrijdag 08:00 – 18:00

Behandeling uitsluitend op afspraak.